Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Gudačke elemente se ne mora svirati isključivo gudalom. U ovom pitanju tražimo vrstu glazbenog efekta koji se proizvodi trzanjem žica umjesto gudanjem po istima. Kako nazivamo ovu tehniku sviranja?

PIZZICATO

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)