Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Hitler se nazivao firer, Mussolini duče, zato stvarno nije bilo razloga da nekakvu titulu sebi ne da i španjolski diktator, koji je, uz pomoć ove dvojice, došao na vlast. Naravno, riječ je o generalisimu Franciscu Francu. Znači, koju, recimo tako, titulu, vežemo uz Franca?

CAUDILLO (KAUDILJO)

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)