Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Hitlerov uzor, Benito Mussolini našao se u velikim problemima tijekom 1943., kad je svrgnut sa vlasti, te zarobljen od nove talijanske vlasti. Kako se zvao vođa njemačkih komandosa koji je vodio akciju Mussolinijevog oslobađanja?

OTTO SKORZENY

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)