Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Pojmovi: |Josipa Lisac|

I danas se jedan album Josipe Lisac smatra jednim od najbitnijih rock trenutaka našeg prostora. Riječ je o albumu iz 1973., kojeg je stvorila u suradnji sa Metikošem i Krajačem. Kako se zove ovaj album?

DNEVNIK JEDNE LJUBAVI

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)