Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

I na kraju, ako dobiješ po lampi trebaš nečim zaustaviti krv. Gaze, komprese, zavoji, marame, sve je to asortiman tvornice koja je dobila ime po jednom šeretskom Narodnom heroju. Njene proizvode sanjao je svaki pravi sanitetlija u akciji NNNI. Znači, kako se zove junačina po kojem je ova tvornica dobila ime?

IVO LOLA RIBAR

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)