Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

I na kraju jedno tehničko pitanje. Razne pruge i razne države imaju različite standarde u širini tračnica koje koriste. Na području Hrvatske više ne postoje uskotračne pruge, već koristimo samo standardnu širinu od 4 stope i 8,5 palaca. Ovu širinu ima i dvije trećine svih željeznica u svijetu. Koliki je ovaj standard u milimetrima?

1435 mm

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)