Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

I na kraju Mladen Burnać. Na početku glazbene karijere Mladen je svirao u glazbenom sastavu koji se zvao Brze ______. Koju riječ treba staviti na crtu da bi se kompletiralo ime ovog rock banda ako se zna da je u pitanju voće?

Banane

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)