Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Pojmovi: |Mate Lovrak|

I na kraju osoba iz čijih naslova su posuđene riječi za ime ove rubrike. Naravno, riječ je o Mati Lovraku. U jednom od njegovih remekdjela, Vlak u snijegu, uz hrpu djece se u vlaku pojavljuje i kondukter Lazić. Po kojoj riječi će, a koju često izgovara u ovom filmu, ostati zapamćen za sva vremena kondukter Lazić?

SAPERLOT

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)