Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

I na kraju se posvećujemo ptičjoj vrsti čiji se broj procjenjuje na preko 54 milijardi jedinki na planetu. Kad vidimo tu cifru svjesni smo da govorimo o najbrojnijoj ptičjoj vrsti. Znači, kojih ptica ima najviše na svijetu?

KOKOŠI

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)