Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

I na kraju, stvarno bi bila čudna ova alkoholna rubrika da samo Best brani irske boje. Znači, tražimo ime irskog pisca i dramatičara koji je rekao: Alkohol je anestezija koja nam pomaže da izdržimo operaciju zvanu život. Ovaj nobelovac najpoznatiji je po ljubavno lingvističkoj komediji Pygmalion. Kako se on zove?

GEORGE BERNARD SHAW

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)