Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

I naši otoci su puni brda i uzvisina, a neke od njih se ne razlikuju previše od planina na obližnjem kopnu. Najviša od njih je Vidova Gora, i dostigla je visinu od 780 metara. Na kojem otoku se nalazi Vidova Gora?

BRAČ

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)