Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

I u našem stripu western nije rijetka tema. Na njega nije bio imun i naš najveći strip umjetnik, Andrija Maurović. Kako se zove njegov kauboj, za kojeg se tvrdi da ga je napravio prema svome liku?

STARI MAČAK

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)