Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

I za kraj dosta ovih mračnih šuma. Posvetit ćemo se jednom šumarku, točnije gajiću maslina. On je poznat po tome što je u njemu Platon osnovao svoju poznatu filozofsku školu. Kako se zvao mitski grčki junak, po kojem je taj maslinik dobio ime?

AKADEM

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)