Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

I za kraj je ostala država u kojoj se pije najviše vina po glavi stanovnika na svijetu. Naime, 2012. godine, Institut za vino iz Kalifornije, napravio je studiju o potrošnji vina u svijetu, i u ovoj državi se pilo 74 litre vina po glavi stanovnika na godinu. Podatci su možda malo zastarjeli, ali poznavajući stanovnike te države potrošnja se samo mogla povećati. Koja je ovo vinopijska država?

VATIKAN

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)