Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

I za kraj ovog nabrajanja, ostavili smo harfu, staro glazbalo koje nalazimo u dalekoj povijesti, u mnogim dijelovima svijeta. I sad već znate što dolazi. Koliko žica ima instrument kojeg u današnjici zovemo harfa?

OD 46 DO 48

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)