Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

I za kraj smo ostavili frontmena sjajne post punk skupine Joy Division. Ovaj Englez završio je tragično, objesivši se u svojoj kući, 1980.. Imao je samo 23 godine. Kako se zvao ovaj nesretni mladić?

IAN CURTIS

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)