Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Iako je bilo pokušaja i prije njega, vladar čije ime tražimo, uspio je sastaviti pravni akt koji je obuhvatio sve bitne segmente društva, te odredio represivne mjere za sve one koji su ga kršili. Akt je nastao oko 1780. godine prije Krista u Mezopotamiji. Kako se zove vladar kojeg se smatra autorom ovog zakonika?

HAMURABI

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)