Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Iako je izumrla, ptica Dodo je i dan danas dio opće kulture. Često nailazimo na njih i u knjigama i u animiranim filmovima. Zbog toga što se nije bojala čovjeka, ovu neletačicu su ljudi proglasili glupom. Na kojem otoku je živjela i izumrla ova endemska ptica?

MAURICIJUS

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)