Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Iako nije napravio prvu parnu lokomotivu, ona Stephensonova, iz 1829. godine, se zbog niza inovacija, može smatrati prvim pravim iskorakom, prema željeznici kakvu danas poznajemo. Kako je Robert Stephenson nazvao ovu lokomotivu?

ROCKET (RAKETA)

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)