Iako se to ne čini baš kao neka lagana misija, tko poručuje svojoj dragoj da bi preplivao Mrtvo more da je ostala s njim?

Alan Vitasović

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)