Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Iako su se i Cikatić i Filipović okušali u filmu, sve je ostalo na epizodnoj razini. Jedini pravi borac borac koji kontinuirano snima borilačke filmove kod nas je, legendarni Bore Lee. Snimio je preko 15 filmova, i stvarno se može reći, stvorio vjernu publiku širom zemlje. Kako se zapravo, imenom i prezimenom, zove Bore Lee?

BORIS IVKOVIĆ

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)