Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Ipak, daleko najpoznatiji, a možda i najbolji božićni film je Divan život iz 1946. godine. Film prati život Georga Baileya, čovjeka koji cijeli život daje sve drugima, što mu se na kraju i vrati. Koji glumac, imenom i prezimenom, glumi legendarnog Georga?

JAMES STEWART

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)