Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Ivan Kukuljević Sakcinski jedan je od najbitnijih pojedinaca Ilirskog pokreta. Ovog puta ćemo se osvrnuti na njegov književni rad. Naime napisao je prvu dramu na hrvatskom jeziku i štokavskom nariječju. Drama je imala dva naslova. Koja?

JURAN I SOFIJA, TURCI POD SISKOM

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)