Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Pojmovi: |Ivan Kušan|

Ivan Kušan zauvijek je obilježio hrvatsku književnost za mlade i djecu serijalom romana o Koku. Ipak napisao je i čitav niz djela za mlađu populaciju koji nisu vezani za ovaj antologijski lik. Jedna od takvih knjiga je kraći roman o djevojčici koja neprestano laže. Kako je ime ove djevojčice?

MELITA

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)