Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Između 1550. i 1560. godine, Ivan Grozni, kako bi obilježio svoju vladavinu, u Moskvi daje izgraditi spektakularnu crkvu. Legenda kaže da je nakon izgradnje dao oslijepiti arhitekta, kako ne bi napravio ništa ljepše. Kome je posvećeno ovo predivno zdanje?

SVETI VASILIJE (BLAŽENI)

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)