Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Izraz, i ime koje tražimo u njemu, danas se koristi za opisivanje nesigurnosti koju donosi vlast. A ako se vratimo u davnu povijest, ova osoba zamijenila je svog vladara na jedan dan, ali mu je, dok je sjedio na prijestolju tokom večere, iznad glave visio oštar mač, pričvršćen samo jednom konjskom dlakom. Kako se zove ta osoba?

DAMOKLO

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)