Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Jack Nicolson je jedan od najvećih glumaca ikad, sa mnoštvom nezaboravnih uloga. Jedna od najupeečatljivijih je uloga Jacka Torrancea, sa nenadmašnom scenom provaljivanja kroz vrata, te urlikom: Here’s Johnny!. Kako se zove ovaj film, snimljen 1980. godine?

THE SHINING (ISIJAVANJE)

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)