Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Japan se kao otok dva puta našao u velikoj opasnosti od invazije. Prvi put, 1281. godine, prijetili su Mongoli, a drugi put u Drugom svjetskom ratu, Amerikanci ozbiljno prijete otočju. Oba su se puta uzdali u istu stvar, i prvi put im je pomogla, dok drugi put, baš i nije. Japanci su svoju zadnju nadu nazivali kamikaza, ili…?

BOŽANSKI VJETAR

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)