Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Jedan je, do tad planet, najveći gubitnik zasjedanja Međunarodnog astronomskog saveza iz 2006. godine. Naime, tu je odlučeno, da ga se prebacuje u nižu ligu, među, takozvane, patuljaste planete. Koji je to planet, pardon, patuljasti planet?

PLUTON

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)