Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Jedan je Petrinjac osvajač zlatne olimpijske medalje, i to u hrvanju, elitnom petrinjskom sportu. Kako se on zove ako se zna da je medalju osvojio 1984. godine u Los Angelesu?

Vlado Lisjak

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)