Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Jedan od glavnih problema moderne Turske je onaj sa Kurdima. Oni su zbog sustavnog negiranja njihova postojanja od strane vlasti, osnovali organizaciju koja se oružanim sredstvima bori za kurdsku autonomiju i politička i kulturna prava Kurda. Riječ je o Radničkoj Partiji Kurdistana. Kojom troslovnom skraćenicom nazivamo ovu, za zapadni svijet terorističku, organizaciju?

PKK

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)