Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Pojmovi: |Kviz|

Jedan od kvizova koje smo imali priliku gledati na hrvatskoj televiziji je nastao po britanskom predlošku. Riječ je o Najslabijoj karici, koju je u našem formatu vodila Danijela Trbović. Koliko natjecatelja imamo u Najslabijoj karici na samom početku kviza?

8

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)