Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Jedan od najpoznatijih filmova o automobilima spojio je dvojicu genijalaca, Johna Carpentera i Stephena Kinga. Stvorili su priču o suludom autu, modela Plymuth Fury, koji sam, bez vozača, ubija sve živo oko sebe. Kako se zove ovo jezivo vozilo iz istoimenog filma?

CHRISTINE

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)