Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Pojmovi: |Harrison Ford| |Tommy Lee Jones|

Jedan od najpoznatijih filmova sa potjerama je Bjegunac. Cijeli film federalni policajac, kojeg glumi Tommy Lee Jones, ganja pogrešno optuženog liječnika, kojeg glumi Harrison Ford. Kako se zvao liječnik bjegunac?

RICHARD KIMBLE

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)