Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Jedan od najpoznatijih Krležinih romana, smješten je u fiktivnu zemlju na sjeveroistoku Europe. Prati dva lika, diktatora Barutanskog i intelektualca Nielsona. Da skratimo, u imenu romana spominje se banket i ime ove fiktivne države. Koja je to država?

BLITVA

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)