Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Jedan od najpoznatijih pojmova iz nordijske mitologije je Valhalla. Ovo je velika rajska dvorana u kojoj stoluje vrhovni bog Odin, a u njoj borave ratnici poginuli u boju. Svako jutro izlaze iz nje, i bore se međusobno. Tako vježbaju za konačnu bitku između bogova i divova. Kako se zove ta konačna bitka na kraju svijeta?

RAGNAROK

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)