Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Jedan od najpoznatijih vulkana na svijetu je Popokatepetl, ako zbog ničeg drugog, onda zbog onog ponavljanja od pet puta. I dalje je aktivan, zadnja velika erupcija desila se 1994. godine. Koji veliki grad, udaljen manje od 70 km., ugrožava ovaj vulkan?

CIUDAD DE MEXICO (MEXICO CITY)

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)