Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Pojmovi: |Igra prijestolja|

Jedan od najupečatljivijih likova ove serije Igra prijestolja je Tyrion Lannister. Bez obzira na visinu jedan je od bitnijih likova u svijetu leda i vatre. Kako se, imenom i prezimenom, zove glumac kojem je povjerena Tyrionova uloga?

PETER DINKLAGE

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)