Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Pojmovi: |Josipa Lisac|

Jedan od najvećih hitova Josipe Lisac je pjesma Gdje Dunav ljubi nebo. Autorica stihova ove pjesme je također dio hrvatske estradne scene. Kako se ona zove?

ALKA VUICA

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)