Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Jedan od najvećih i najpoznatijih američkih gradova je Chicago. Točnije, poslije New Yorka i Los Angelesa, treći je po veličini u SADu. Chicago ima i nadimak, svi ga zovu Windy City, ili ti po naški Vjetroviti grad. Razlog ovom nadimku su česti vjetrovi sa jezera, na čijoj se zapadnoj obali nalazi grad. Kako se zove to jezero?

MICHIGAN

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)