Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Pojmovi: |Slobodna Dalmacija|

Jedan od najvećih novinara koji je ikad pisao u Slobodnoj Dalmaciji, pisao je sjajne putopisne reportaže. U njima je na čakavštini, uz veliku dozu humora, opisivao dalmatinske gradove, mjesta i ljude. Taj humoristični odmak brzo je prepoznat, te je pokrenuo humoristični list Pomet, koji je ubrzo postao tjedni prilog u Slobodnoj. Kako se, imenom i prezimenom, zvao ovaj genijalac?

MILJENKO SMOJE

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)