Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Pojmovi: |Kviz|

Jedan od najzanimljivijih kvizova koje smo ikad gledali na našim TV ekranima je bio Upitnik. Ovaj kviz je u potpunosti hrvatski projekt, a njegov autor je bio i jedan od voditelja ovog dinamičnog i zabavnog koncepta. Kako se, imenom i prezimenom, zvao autor Upitnika?

Joško Lokas

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)