Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Jedan od najživotopisnijih europskih naroda su polunomadi s krajnjeg sjevera Europe. Poznajemo ih kao Laponce, a sami sebe zovu Saami. Žive u Finskoj, Norveškoj, Švedskoj, i Rusiji. Razlog njihovog nomadskog života oduvijek su bile migracije krda jedne divlje životinje. Koje?

SOBOVI

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)