Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Pojmovi: |Normandija| |Vikinzi|

Jedan od prijelomnih trenutaka u engleskoj povijesti je godina kad se Otok suočio sa dvije najezde. Prva je vikinška, na sjeveru, koja je odbijena. Druga je bila na krajnjem jugu, iz Normandije, također vikinška, i koja će uspjeti. S tom pobjedom Normani se ustoličuju kao vladari u Engleskoj. Koja je godina u pitanju?

1066

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)