Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Pojmovi: |Josipa Lisac|

Jedan od vrhunaca karijere Josipe Lisac je uloga djevojke Jane u prvoj našoj rock operi, koja se prvi put izvela davne 1975. godine. O kojoj operi je riječ?

GUBEC BEG

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)