Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Jedna od doktorki koja nas je godinama zabavljala na ekranima, bila je Dana Scully. Ova FBIova doktorica, bila je ravnoteža Mulderovoj zaigranosti u legendarnom serijalu X Files. Kako se, imenom i prezimenom, zvala glumica koja je utjelovila Danu?

GILLIAN ANDERSON

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)