Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Jedna od grana hominida, koji su nastanjivali područje Europe bili su neandertalci. Izumrli su prije odprilike 30000 godina. Ime neandertalci dobijaju po dolini Neandertal gdje su 1856. godine nađeni njihovi ostatci. U kojoj današnjoj zemlji se nalazi ova dolina?

NJEMAČKA

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)