Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Pojmovi: |Domaća mačka|

Jedna od najmlađih mačjih pasmina, nastala križanjem domaćih mačaka i afričkog servala, divlje mačke dugačkih ekstremiteta i svjetlosmeđeg krzna sa crnim točkama. Koji je uvriježeni naziv ove pasmine?

SAVANNAH

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)