Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Pojmovi: |Sevdah|

Jedna od najpoznatijih, ako ne i najpoznatija narodna sevdalinka je predivna pjesma o Muji , konju i majci koja kune Muju. Gdje to, iako bi točnije bilo kad, Mujo kuje svoga doru?

NA MJESECU

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)