Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Pojmovi: |Korejski rat|

Jedna od prvih serija o liječnicima proizašla je iz sjajnog Altmanovog filma MASH. Serija je humoristična, i prati vojnu bolnicu tokom korejskog rata. Kako se, imenom i prezimenom, zove glumac koji glumi kirurga Hawkeye Pierca u ovoj antologijskoj seriji?

ALAN ALDA

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)